اجاره فضای رک در دیتاسنتر فن آوا

خدمات Colocation در نزدیکترین دیتاسنتر به زیرساخت تهران

اجاره فضای رک در فن آوا

دسترسی به ILO = دارد
ست کردن PTR = دارد
ترافیک = نامحدود
تنظیمات بیشتر در ادامه سفارش