سرور مجازی ایران افرانت

سرور مجازی SSD ایران - پورت 10 گیگابیت

سرور مجازی افرانت - افرا 1 0 موجود است

مقدار فضای دیسک = 20 گیگابایت SSD
ترافیک ماهانه = نا محدود
مقدار رم = 2 گیگابایت
مقدار پردازنده = 2 هسته
پورت سرور = 1 گیگابیت
آپلینک سرور اصلی = 10 گیگابیت
مقدار آی پی استاتیک = 1 عدد
سیستم عامل = 1 لینوکس ، ویندوز
مجازی ساز = ESXi
فایروال سخت افزاری = Fortigate

---
کنسول = دارد
امکان ریبوت = دارد
ست کردن PTR = دارد
بک آپ گیری = در ادامه سفارش

---
تحویل = 1 الی 12 ساعت

---
محل سرور = ایران
نام دیتاسنتر = افرانت

سرور مجازی افرانت - افرا 2 0 موجود است

مقدار فضای دیسک = 30 گیگابایت SSD
ترافیک ماهانه = نا محدود
مقدار رم = 3 گیگابایت
مقدار پردازنده = 3 هسته
پورت سرور = 1 گیگابیت
آپلینک سرور اصلی = 10 گیگابیت
مقدار آی پی استاتیک = 1 عدد
سیستم عامل = 1 لینوکس ، ویندوز
مجازی ساز = ESXi
فایروال سخت افزاری = Fortigate

---
کنسول = دارد
امکان ریبوت = دارد
ست کردن PTR = دارد
بک آپ گیری = در ادامه سفارش

---
تحویل = 1 الی 12 ساعت

---
محل سرور = ایران
نام دیتاسنتر = افرانت

سرور مجازی افرانت - افرا 3 0 موجود است

مقدار فضای دیسک = 40 گیگابایت SSD
ترافیک ماهانه = نا محدود
مقدار رم = 4 گیگابایت
مقدار پردازنده = 4 هسته
پورت سرور = 1 گیگابیت
آپلینک سرور اصلی = 10 گیگابیت
مقدار آی پی استاتیک = 1 عدد
سیستم عامل = 1 لینوکس ، ویندوز
مجازی ساز = ESXi
فایروال سخت افزاری = Fortigate

---
کنسول = دارد
امکان ریبوت = دارد
ست کردن PTR = دارد
بک آپ گیری = در ادامه سفارش

---
تحویل = 1 الی 12 ساعت

---
محل سرور = ایران
نام دیتاسنتر = افرانت

سرور مجازی افرانت - افرا 4 0 موجود است

مقدار فضای دیسک = 70 گیگابایت SSD
ترافیک ماهانه = نا محدود
مقدار رم = 6 گیگابایت
مقدار پردازنده = 8 هسته
پورت سرور = 1 گیگابیت
آپلینک سرور اصلی = 10 گیگابیت
مقدار آی پی استاتیک = 1 عدد
سیستم عامل = 1 لینوکس ، ویندوز
مجازی ساز = ESXi
فایروال سخت افزاری = Fortigate

---
کنسول = دارد
امکان ریبوت = دارد
ست کردن PTR = دارد
بک آپ گیری = در ادامه سفارش

---
تحویل = 1 الی 12 ساعت

---
محل سرور = ایران
نام دیتاسنتر = افرانت